Випуски журналу

Звернення від головного редактора журналу "Бойові мистецтва - ключі до досконалості"

Опубліковано: 2022-07-01 20:14:58

Шановні прихильники бойових мистецтв!

Концепція нашого журналу з моменту його створення в 2006 році передбачала надання усім федераціям, асоціаціям, клубам бойових мистецтв рівних прав у висвітленні  своїх досягнень, поглядів на історію та розвиток бойових мистецтв, майстер-класів, незалежно від різновидів, стилю та спрямованості шкіл бойових мистецтв або національної приналежності.

Але 24 лютого 2022 року орда, що називає себе російською армією, вторглася в Україну. Дії цієї орди з цього моменту показали, що це не армія, а збрід  вбивць мирного населення, насильників та мародерів. І сьогодні ніде не видно, щоб представники бойових мистецтв з росії виступили проти усіх тих безчинствщо творять росіяни в Україні. Усі красиві промови представників бойових мистецтв з росії, які вони говорили в минулому, про високу духовність, яку вони, як «адепти», спортсмени, тренери та керівники організацій з єдиноборств, мають в собі та розвивають в своїх учнях, виявилися «порожняком». То ж звертаюся саме до представників бойових мистецтв з росії: ви або боягузи, що не маєте сміливості виступити відкрито проти війни, або підтримуєте ту трусливу бункерну істоту, що вважає себе за великого бійця. В останньому разі ви такі ж боягузи та слабаки, як і ваш лідер, і вас треба гнати з бойових мистецтв поганою мітлою, бо головний принцип бойових мистецтв  – «захищати слабшого», а не вбивати його. Адже саме це і робить російська «армія», яка не має сміливості битися зі Збройними Силами України, зате має сміливість бомбардувати житлові квартали, школи, пологові будинки, театри, музеї, дитячі садки...

І в такому разі знайте: найкращі бійці в Україні! Українські бійці не переможні, а усі ви йдіть слідом за «русским военным кораблем»!

Редакція журналу «Бойові мистецтва – ключі до досконалості» припиняє будь-які відносини з росіянами. А ті, хто захоче спробувати свої бійцівські якості на території України, будуть знищені. Слава Україні! Героям Слава!

Головний редактор Дмитро Дьомін

 

Уважаемые поклонники боевых искусств!

Концепция нашего журнала с момента его создания в 2006 году предусматривала предоставление всем федерациям, ассоциациям, клубам боевых искусств равных прав в освещении своих достижений, взглядов на историю и развитие боевых искусств, мастер-классов, независимо от разновидностей стиля и направленности школ боевых искусств, а также национальной принадлежности.

Но 24 февраля 2022 года орда, называющая себя русской армией, вторглась в Украину. Действия этой орды показали, что это не армия, а сброд убийц мирного населения, насильников и мародеров. И сегодня нигде не видно, чтобы представители боевых искусств из России выступили против всех тех бесчинств, которые творят русские в Украине. Все красивые речи представителей боевых искусств из россии, которые они говорили в прошлом, о высокой духовности, которую они, как «адепты», спортсмены, тренеры и руководители организаций единоборств, имеют в себе и развивают в своих учениках, оказались «порожняком». Поэтому обращаюсь именно к представителям боевых искусств из россии: вы или трусы, не имеющие смелости выступить открыто против войны, или поддерживаете то трусливое бункерное существо, которое считает себя великим бойцом. В последнем случае вы такие же трусы и слабаки, как и ваш лидер, и вас нужно гнать из боевых искусств поганой метлой, потому что главный принцип боевых искусств – «защищать более слабого», а не убивать его. А ведь именно это и делает российская «армия», не имеющая смелости сражаться с Вооруженными Силами Украины, зато имеющая смелость бомбить жилые кварталы, школы, родильные дома, театры, музеи, детские сады...

И, в таком случае, знайте: лучшие бойцы в Украине! Украинские бойцы непобедимы, а все вы идите вслед за «русским военным кораблем»!

Редакция журнала «Боевые искусства – ключи к совершенству» прекращает отношения с россиянами. Те же, кто захочет попробовать свои бойцовские качества на территории Украины, будут уничтожены. Слава Украине! Героям Слава!

Главный редактор Дмитрий ДеминFlag Counter