Свежий Выпуск

Функціональний стан стрілка: вплив на точність пострілу

Фізіологічні показники, які реально зареєструвати безпосередньо під час стрільби, можна розділити на два види. Ряд показників, такі як електроенцефалограма (ЕЕГ), електрокардіограма (ЕКГ), електроокулограми (ЕОГ), електроміограма (ЕМГ) і один з видів шкірно-гальванічної реакції (КГР), є результатом вимірювання різниці електричних потенціалів між двома ділянками шкіри людини. Інші показники, такі як амплітуда і частота дихання, тремор і прискорення руху кінцівки, переміщення центру тиску випробуваного на опору, є результатом перетворення неелектричних процесів в електричний сигнал за допомогою спеціальних датчиків, що розміщуються на тілі випробуваного (стрільця).

Продолжение читайте в номере на стр. 20